"รู้หน้าที่" 30 สิงหาคม 2559

เหลืออีกแค่เดือนเดียวเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเด็กๆก็เติบโตขึ้นทุกวันดังนั้นจะต้องหัดทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองโดยที่ครูไม่ต้องคอยมาทำให้เหมือนอย่างทุกวัน เริ่มตั้งแต่การดื่มนมในตอนเช้าเด็กๆก็จะต้องหัดแจกนมเองตัดถุงนมเอง โดยครูจะเป็นผู้คอยดูแลและแนะนำ ในชั่วโมงเรียนก็ให้นักเรียนอาสาสมัครมาเดินแจกใบงานและเก็บใบงานตอนเพื่อทำเสร็จแล้ว และในตอนพักกลางวันก็ให้นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันมาจัดหนังสือที่ตู้หนังสือทุกๆวัน นักเรียนทึกคนจะต้องได้เรียนรู้งานและพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนเกิดความเคยชินและต่อไปก็จะสามารถทำงานได้เองโดยที่ครูไม่ต้องมาคอยบอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)