อำลา...หน้าเสาธง(29 กันยายน 2559)

วันนี้เป็นวันที่ ทางคณะครูให้พูดความรู้สึก
ต่อหน้านักเรียน หน้าเสาธง
ซึ่งฉันได้เป็นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าว
ความรู้สึกต่อหน้า ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนทุกคน

ตอนถือไมค์โครโฟน ฉันตื่นเต้น
มือเริ่มสั่น ปากเริ่มบังคับไม่ได้
และก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาพูด
จึงรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออก

ความรู้สึกที่พูดออกไป
เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ของทั้งหมด
ซึ่งถูกบรรยายออกมา ด้วย "หัวใจ" แล้วบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศขลังมาก ;)...