"วิจัย" 29 สิงหาคม 2559

ในการฝึกสอนภาคเรียนที่ 1 ทางโครงการได้ให้นักศึกษาทำการวิจัยในชั้นเรียน ที่ผ่านมาก็ได้หาสาเหตุการวิจัยอยู่นานจนได้หัวข้อการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการอ่านพยัญชนะและสระ และได้ลงมือทำการวิจัยมาได้ระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่านักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไรเพราะดูจากคะแนนความคืบหน้าแล้วนักเรียนไม่ค่อยมีพัฒนาการที่ดีเท่าไหร่ งานนี้ก็ต้องใช้ความพยายามกันต่อไปเพื่อความสำเร็จของเราและเพื่อตัวของนักเรียนเองบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)