งานสังคมสงเคราะห์ ในภาพยนต์ เรื่อง The Good Lie


The Good Lie

เรื่อง The Good Lie สร้างขึ้นจากเรื่องจริง เกิดสงครามการฆ่าทำลายกลุ่มคนชนเผ่าต่างๆ ในแถบแอฟริกา มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเด็กเขาพยายามที่จะเอาตัวรอดจากสงคราม การใช้ชีวิตการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันและการเสียสละเพื่อส่วนรวม จนเขาสามารถหลบหนีสงคราม หนีรอดจากสงคราม ลี้ภัยมาอยู่ในซูดาน ซึ่งเป็นสถานที่รองรับกลุ่มคนที่ลี้ภัยจากสงคราม เด็กกลุ่มนี้รอดตายมาได้ ถึง 4 คน พวกอยู่ที่ซูดานเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งเขาโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ พวกเขาได้รับการอนุมัติจากทางซูดาน มีรายชื่อ เข้าไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เป็นโอกาสที่ดีของพวกเขา จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ หลังจากที่ผ่านอดีต ที่เป็นฝันร้าย เขาทั้ง 4 คน มีความหวังกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า โดยได้รับการช่วยเหลือ จากนักสังคมสงเคราะห์ในการจัดหางานให้ ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆในอเมริกาและกับคนที่เข้ามา พวกเขาได้รู้จักสังคมภายนอกยิ่งทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันตัวเองในการใช้ชีวิตดำรงชีวิต สิ่งสำคัญของเขาคือการเสียสละเป็นผู้ให้ เมื่อเราได้ชมภาพยนต์เรื่องนี้ นำข้อคิดที่ได้จากเรื่อง มาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้ จะได้ข้อคิดต่างๆที่ทำให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิต และจะเห็นการทำงาน ของนักสังคมสงเคราะห์ ว่ามีวิธีการให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาอย่างไร
ภาพยนต์เรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงสังคมในยุคนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้ชีวิตของคนการดำรงชีวิตเพื่อให้ตนเองอยู่รอด การก้าวเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ ในการวางตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ การได้รับความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีการช่วยเหลืออย่างไรและเกิดผลอย่างไร และจะเห็นความเสียสละ ของตัวละคร สามารถทำให้เรามองเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของคำว่า “ เสียละ” ทำให้เกิดมุมมองต่างๆได้จากภาพยนต์เรื่องนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน social-m20ความเห็น (0)