วันที่ 48 การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง (วันที่ 28 กรกฎาคม 2559)

Fah Ladda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้านี้กับพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ทุกกิจกรรมจะจัดในหอประชุมแห่งนี้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเช้าวันนี้ ของระดับประถมศึกษาตอนปลาย


นอกจากการสอนแทนใน 2 วิชาที่เรามาฝึกสอน คือวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ครูประถมต้องทำได้ทุกอย่างจริง วันนี้กับการรับหน้าที่สอนแทนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คุณครูฝากงานให้เด็กทำใบงาน พร้อมระบายสีให้สวยงาม ทุกครั้งที่สอนแทนเราจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะเราไม่ได้เตรียมเนื้อหาที่จะสอนมา ดังนั้นเวลาก่อนที่เราจะเข้าสอนแทนเพียงแค่ 5 – 10 นาที จึงมีค่ามาก รีบเปิดอ่านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง “การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง” จะทำให้เรากล้ามากขึ้น กล้าตอบคำถามเด็ก เพราะถ้าเราถ่ายทอดในสิ่งที่ผิดไป เด็กก็จะจดจำแบบผิด ๆ ไปตลอด


เมื่อมีการสอบ...ก็ต้องมีทั้งเด็กที่สอบผ่านตามเกณฑ์และเด็กที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ วันนี้เป็นการสอบแก้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม เราก็เดินดูว่าเด็กคิดยังไง มีวิธีการทำยังไง ก็ยังผิดเหมือนเดิน การสอบแก้ถึงแม้เด็กจะได้คะแนนสูงแค่ไหน ก็ได้มากสุดคือ คะแนนผ่านครึ่ง ดังนั้นเราจึงเดินสอน เดินอธิบายเด็กทีละคน บางคนถ้าเราไม่อธิบายเพิ่มเติม คือสอบกี่ครั้งก็ตกอยู่ดี บอก อธิบาย..เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวลัดดาวัลย์ จันตะคุต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปิดบันทึกการฝึกสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ;)...