160924-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด V – Viable & workable

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Viable & workable

(DPWE) อธิบายว่า ต่างเป็น Adj.

อ้างอิงถึง “บางสิ่ง ที่มีแนวโน้มหรือว่าสามารถ ทำให้สำเร็จได้”

โดยที่ “viable” หมายถึง “สามารถมีชีวิตอยู่ได้” “กายภาพเหมาะกับการมีชีวิต”

‘The goal has been to establish and sustain a nation of viable family farms.’

‘The committee came forward with one viable solution.’

แต่ความหมายขยายเพิ่มว่า “สามารถทำให้สำเร็จหรือมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”

และบ่อยครั้ง ใช้ใน “นัยะของ การเปรียบเทียบ” เช่น

‘Your plan is more viable than the one we have been using.’

ส่วน “workable” ใช้กับ “แผนงาน” “ข้อเสนอแนะ” หรือ “แนวคิด”

ที่จะประสบความสำเร็จ ถ้าหากมีการจัดการอย่างเหมาะสม เช่น

‘The foreman presented us with a workable production schedule.’

‘Plant the shrubs when the soil is soft and workable.’

คำที่เกี่ยวข้องกับความหมาย ใกล้เป็นคำพ้อง มีเช่น

“feasible” “practical” “suitable” “realistic” “operational” “possible”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)