การสรุปข่าว

เพอสะและ
ไม่อ่านไม่ได้

                            

  ข่าวเรื่อง

          ICT CITY นครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนที่ทำให้ประเทศต่างๆสามารถรับรู้ข่าวสารได้กว้างไกล  โดยไม่มีขีดจำกัด  ประชากรที่ใช้ระบบไอซีที  สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ดังนั้นเทคโนโลยีจึงทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#วายิด

หมายเลขบันทึก: 61577, เขียน: 21 Nov 2006 @ 12:07 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ปาณัสม์
IP: xxx.47.25.30
เขียนเมื่อ 

ประมุขสงฆ์ทั่วโลกประกาศปฏิญญาวิสาขบูชา ร่วมเฉลิมฉลอง “ในหลวง” 84 พรรษา ปี 2554 ที่ประเทศไทย ปฏิญญากรุงเทพเห็นชอบสร้าง 'พุทธอุทยานโลก' ที่ปราจีนบุรี ด้าน “อภิสิทธิ์” เบี้ยวขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ให้ “วีระชัย” มาเป็นประธานแทน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 พ.ค.) ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ มีพิธีปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2553 ซึ่งตามกำหนดการแล้วนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะต้องเดินทางมากล่าวสุนทรพจน์ต่อสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุม แต่เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ นายอภิสิทธิ์กลับไม่ได้เดินทางมา แต่ส่งนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า จากนั้นนายวีระชัย ได้ขึ้นอ่านสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี มีใจความตอนหนึ่งว่า “ผมเชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนำไปเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะหลักอหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้ ซึ่งเรากำลังประสบกับวิกฤติหลายอย่าง” ต่อมาเวลา 15.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปิดการประชุม

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงผลการประชุมในครั้งนี้ว่า ที่ประชุมได้มีมติออกปฏิญญากรุงเทพ 11 ข้อ ดังนี้ 1.ฟื้นฟูศีลธรรมในจิตใจของมนุษย์ โดยอาศัยกฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกัน ที่จะช่วยให้การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลกเป็นไปอย่างยั่งยืน

2.ขอสนับสนุนประชาคมโลก ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขอเรียกร้องให้ผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางการเมืองทั่วโลก จัดให้มีการเจรจาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และการกระทบกันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

3.พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสันติ ที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง อาศัยการสื่อสารอย่างอดทน การเข้ามามีส่วนร่วม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

4.ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ และการพัฒนาทางด้านจิตใจของมวลมนุษยชาติ โดยอาศัยหลักจริยธรรมทางด้านศีลธรรม การปฏิบัติกรรมฐาน รวมทั้งย้ำให้เห็นว่า ภาวะของจิตใจที่เห็นแก่ตัวเป็นอันตรายต่อสังคม และให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

5.ใช้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาผลกระทบวิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน

6.ส่งเสริมการตระหนักรู้ ความเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนา นิเวศวิทยา และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ อีกทั้งมีการลงนามสร้างเครื่องข่าย “พุทธนิเวศ”

7.จัดสร้างพุทธอุทยานโลก โดยใช้กองทุนพุทธอุทยานโลก ที่จ.ปราจีนบุรี ประเทศไทย

8.ส่งเสริมให้สาธารณชนเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น โดยใช้พระไตรปิฎกฉบับสากล

9.สนับสนุนโครงการอิเล็กโทรนิค จัดสร้างตำราทางพระพุทธศาสนานาชาติ

10.จัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 2 ในเดือนธ.ค.2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

11.จัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ, ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จ.นครปฐม ประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค.54 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ต่อมาในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุม ได้เดินทางไปที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทำบุญใหญ่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางการเมืองด้วย

ped
IP: xxx.26.124.78
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้