วันนี้ไม่เรียนของ ดร.ประกอบ  แต่ยังมีงงานที่จะต้องทำอีกเยอะ วันนี้ก็จะต้องส่ง  Mind Map เรื่องการเขียนแผนการสอนของรายวิชาสังคมศึกษา  วันนี้ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  พร้อมที่จะส่งแล้วละเรา ขยันเหมือนกันนะเนี่ย