แสดงภาพในบันทึก

ขนาดภาพ 7.5 x 6 ซม. บันทึกเป็น JPEG File -- ไปที่แผงควบคุม--เพิ่มบันทึก---เลือก icon ต้นไม้ ---วาง