การมองโลกในแง่ดี

การมองโลกในแง่ดี

สำหรับคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้าย นองจากจะทำให้คนรอบข้างไม่สนใจแล้วยังทำให้ตัวเองนั้นไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ เลย และเป็นที่ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเช่นกัน และทำให้ระดับ E.Q. ที่ต่ำด้วย เพราะฉะนั้นแล้วการมองโลกในแง่ร้ายทำให้มีผลเสียกับตัวเองและผู้อื่นด้วย ส่งผลให้สุขภาพจิตใจไม่ดีได้ และชอบคิดอะไรในแง่ลบเสมอ ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตไม่มีความสุขได้เลย ในชีวิตมีแต่ตัวเองไม่มีคนไหนที่ถูกต้องเลย จะครบหาใครก็ไม่ได้หวาดละแวงไปหมด ชอบที่จะติเตียนคนอื่นๆ หาข้อเสียหรือว่าข้อด้อยของคนนั้น จับผิดคนอื่นๆ บุคคลแบบนี้อาจจะทำให้สังคมรังเกียจได้

สำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีนั้นจะทำแต่สิ่งที่ดีๆ เป็นคนที่รักของคนรอบข้าง จะทำให้สุขภาพจิตที่ดีมีความสุขตลอด สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเสมอ มีความเครียดที่น้อย มีความสุขตลอดเวลา สามารถที่จะเข้ากับบุคคลอื่นง่ายและทำให้คนรอบข้างนั้นมีความสุขไปด้วย

คนที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลานั้นหากทำงานสิ่งใดก็จะกลัวว่าจะไม่ สำเร็จ คิดว่าตัวเองนั้นทำไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีความก้าวหน้าไปไม่ได้ แต่ถ้าคนที่มองโลกในแง่ดีจะบอกว่าต้องทำได้ ลองทำดูก่อน ฝึกฝนในการทำงานไปก่อน ทุมเทจนสุดความสามารถ ตามความฝันของตัวเอง เป็นของคนที่คิดในแง่ดีเสมอ และยังทำให้ E.Q. มกขึ้นสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี

การสร้างนิสัย ในการมองโลกในแง่ดี ทำให้สมองของเราส่ามารถที่จะคิดอะไรได้รวดเร็วและมีพลังในการคิดอะไรได้ ง่ายๆ หาทางออกได้ดี สามารถที่จะมีสติพิจารณาได้อย่างเป็นระบบมีแบบแผล นอกจากนั้นคนที่คิดในแง่บวก สามารถที่จะยอรับสิ่งต่างๆ ทำให้มีความคิดที่ละเอียดและเข้าใจอย่างลึกซึ่งในสิ่งต่างๆ ที่ง่ายและยอมรับได้ดี ดังนั้นเราควรที่จะพยายามปรับตัวให้มองโลกในแง่ดี ไม่ควรคิดในแง่ลบ จะให้มีพลังสอมงที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ดีด้วย และมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)