ธงในแผ่นดิน

ธงชาติสำหรับใช้บนแผ่นดิน มี 3 ประเภท คือ

  • ธงพลเรือน หรือ ธงราษฎร
  • ธงราชการ หรือ ธงรัฐบาล
  • ธงกองทัพ หรือ ธงราชการทหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 1/59ความเห็น (0)