"นิเทศ 1" 1 กรกฎาคม 2559

วันนี้เตรียมตัวเตรียมใจในการโดนนิเทศเป็นครั้งแรก เป็นการนิเทศวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.วงเดิอน ความรู้สึกก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราก็คุ้นเคยกับอาจารย์ดีอยู่แล้ว เพราะว่าเราเคยเรียนกับท่านมาก่อนความรู้สึกตอนโดนนิเทศก็เหมือนกับว่ามีครูพี่เลี้ยงสองคนมาเฝ้าเราสอน เพราะโดยปกติแล้วเวลาเราสอนก็จะมีครูพี่เลี้ยงอยู่ช่วยคุมเด็กตลอดก็เลยรู้สึกชินและไม่มีความตื่นเต้นใดๆเลย หัวข้อในการสอนวันนี้คือการบวกสลับที่ โดยการสอนของฉันเริ่มจากการทบทวนการบวกในขั้นนำหลังจากในขั้นสอนก็ใช้ไม้ไอศกรีมมาเป็นสื่อในการสอนโดยครูเตรียมแก้วน้ำมา 2 ใบ แล้วนำไม้ไอศกรีมมาใส่ในแก้วน้ำใบที่ 1 จำนวน 2 แท่ง แล้วใส่ไม้ในแก้วใบที่ 2 จำนวน 3 แท่ง จากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนทั้งสองมาบวกกัน แล้วครูก็ทำการสลับแก้วน้ำกัน แล้วให้นักเรียนบวกกันอีกครั้ง ซึ่งจะได้คำตอบเท่าเดิม ครูจึงถามนักเรียนว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพื่อให้นักเรียนสรุปได้ว่ามันคือการสลับที่การบวก จากนั้นครูจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ดูบนกระดาน แล้วจึงให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หลังจากสอนเสร็จแล้วอาจารย์อาจารย์จึงได้ให้ข้อเสนอว่าที่เราสอนนั้นมันผิดขั้นตอนไปนิดหนึ่งในขั้นนำเรายังไม่ควรเอาต้วเลขมาสอนเราต้องให้เด็กได้เห็นของจริงก่อนแล้วจึงตามด้วยรูปภาพและสุดท้ายจึงใช้ตัวเลขสอนได้ และเราขาดการให้เด็กได้จับกลุ่มและลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง การที่ครูสาธิตให้ดูเด็กก็เกิดองค์ความรู้ได้ไม่มากเท่าลงมือทำเอง อาจารย์ได้บอกไว้

การนิเทศครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี ทุกคำติชมของอาจารย์จะนำไปพัฒนาและนำไปใช้ในการสอนครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)