เทศกกาลสอบใกล้เข้ามาแล้ว 25 กรกฎาคม 2559

วันนี้เราไม่มีสอน แต่เรามาภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือ การโรข้อสอบ โดยการโรข้อสอบนั้นเราต้องใช้ เครื่องโรเอกสารของทางโรงเรียนลักษณะคล้ายๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาร ตอนแรกๆ ไม่มีปัญหาอะไร พอผ่านไปสักพัก กระดาษหมด เราก็เติมกระดาษ จากนั้นสักพัก หมึกหมด เราก็เติม ต่อมากระดาษติด เราก็ซ่อม และทำการโรต่อไป อีกสักพักกระดาษไขเต็ม เราก็ถอดออกและเอาไปทิ้ง และทำการโรข้อสอบต่อไป ทำแบบนี้ทั้งวัน อยู่กับเครื่องโรเอกสารทั้งวัน จนตอนนี้กลายเป็นผู้เชียวชาญการโรข้อสอบไปแล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)