วันที่ 54 เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 (31 ก.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.4 ที่พักอยู่ในเขตอำเภอเมือง จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ก็ทำให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน และเข้าใจปัญหาของนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้เรียนเรียนรู้อะไรได้หลายๆ อย่าง เพราะเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน จึงทำให้เด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมการแสดงออกก็ย่อมแตกต่างกันไป ความรับความอบอุ่นของครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้เช่นกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปิดบันทึกการฝึกสอนภาคเรียนที่ 1/2559 ;)...