กำลังใจ 13 กรกฎาคม 2559

ทุกคนล้วนอยู่ได้ด้วยตนเอง แต่ไม่มีใครหรอกที่จะไม่โหยหากำลังใจ ไม่ว่าจะกำลังใจจาก พ่อแม่ กำลังใจจากคนรัก กำลังใจจากเพื่อน กำลังใจจากพี่น้อง ละกำลังใจจากบุคลต่างๆ คนเราเมื่อได้ลงมือทำอะไรสักอย่างก็ต้องการกำลังใจ เพื่อที่จะได้มีแรงในการต้อสู้กับอุปสรรคต่างๆ พอเราข้ามผ่านอุปสรรคดังกล่าว เราก็จะประสบความสำเร็จ สิ่งที่เราต้องการต่อมาคงจะขาดไม่ได้คือ การได้รับคำชื่นชมจากคนที่เคยเป็นกำลังใจให้กับเรา กำลังใจเล็กๆ น้อยๆ แต่มันคือแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่สำหรับเรา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)