สไลม์ 28 กรกฎาคม 2559

วันนี้เราได้มีโอกาสไปสอนนักเรียนชั้น ป.3/5 ที่ห้องเรียน หลังจากที่จัดการเรียนการสอนเสร็จนักเรียนก็ชวนเราเล่น สไลม์ ที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาเอง ซึ่งเราก็ตกใจที่นักเรียนทำเองได้ จึงได้ถามตอบกับไปว่าทำอย่างไร จากนั้นนักเรียนก็อธิบายวิธีการทำเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดให้ฟัง จากนั้นก็สอนเล่นสไลม์ และก็เล่นกนอย่างสนุกสนาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)