Unit 63 : ASEAN (10.8.16)

ที่โรงเรียนมีกิจกรรมวันอาเซียน มีการแสดงของประเทศต่างๆ แล้ววันนี้ผมก็แต่ตัวชุดประจำชาติด้วย แต่งเป็นชาวสิงค์โปรเป็นชุดที่ผมชอบมากๆ และเด็กนักเรียนก็ทักกันใหญ่ “ครูโคตรหล่อเลย” อันนั้นครูรู้นานแล้วครับนักเรียน เป็นกิจกรรมบรูณาการอาเซียนกับวิชาต่างๆ จริงๆมีการเรียนการสอนอาเซียนกันทั้งอาทิตย์ เด็กๆ สนุกกับการเรียนและกิจกรรมในวันนี้มาก อยากให้ทุกโรงเรียนมีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)