Unit 62 : memory (9.8.16)

ความจำของนักเรียนนั้นสั้นมากระดับปลาทองเรียกพี่ เพราะว่าหลังจากเรียนเสร็จความรู้ทั้งหมดในชั่วโมงเหมือนถูก delete หายวับไปกับตา เพราะถ้าถามต่อจากนั้นจะจำไม่ได้เลย (อะไรจะสั้นขนาดนั้น) วิธีการแก้ไขคือการท่อง ท่อง ท่อง ๆๆๆๆ ท่องไปสิครับนักเรียนอย่าหยุด คราวนี้จำไม่ได้ให้รู้ไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)