Unit 47 : just dance (19.7.16)


ภารกิจการฝึกซ้อมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 เต้น แต่เด็กๆ กลับทำหน้าเหมือนโดนแม่บังคับมาให้เต้น (จริงๆก็โดนบังคับมานั่นแหละ) ถึงจะออกท่ามากขนาดไหนแต่หน้ากลับไม่เต็มใจ มันเลยเป็นการเต้นที่ตลกมาก เหมือนเต้นส่งๆ ให้จบๆ ไปเหอะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)