Unit 46 : bored (18.7.16)

ความเบื่อไม่เข้าใครออกใคร จะเริ่มเบื่อมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมีชั่วโมงว่างติดกัน 2-3 ชั่วโมง ว่างมากไม่มีงาน แต่มีงานเยอะ แต่ไม่ทำงานเพราะสถานและสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะอำนวย ทำได้แค่เพียงนั่งเบื่อๆ เล่นไปวันๆ เป็นครูนี่ก็มีเวลาพักเยอะจนเบื่อได้เหมือนกันนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)