เรื่องเล่า เร้าพลัง

"เรื่องเล่า เร้าพลัง"

เรื่องเล่าเร้าพลัง ...

story telling เป็นเครื่องมือ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่่ส่งเสริมให้ผุู้เรียน แลกเปลี่ยน แบ่งปัน

ประสบการณ์เดิมที่ได้รับ และถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนให้สนุก สุขกับการสอนความเห็น (0)