​คุมทุนและนโยบายพรรค

กลไกที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพรรค สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ โดยปราศจากการครอบงำ มีวัตถุประสงค์สำคัญป้องกันไม่ให้ยทุนเข้าครอบครองพรรค และเป็นเจ้าของพรรค แต่ให้เป็นพรรคของประชาชน ส่วนกลไกป้องกันการบริหารที่มุ่งสร้างคะแนนนิยม ป้องกันการเมืองประชานิยมที่สร้างความมที่สร้างความเสียหาย

คุมทุนและนโยบายพรรค

บทบรรณาธิการของไทยรัฐ น่าอ่านมาก อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)