ขบวนการฟาร์มเฮ้าส์ (5 กันยายน 2559)

เปิดสัปดาห์ด้วยความอร่อย
จากพี่ๆฟาร์มเฮ้าที่
มาให้ความรูเกี่ยวกับ "อาหาร 5 หมู่"
โดยใช้ชื่อว่า "ขบวนการอาหารครบหมู่"
และได้นำขนมปังมาแจกให้เด็กด้วย

ในขบวนการอาหารครบหมู่นั้น
มีฮีโร่อยู่ 4 คน
คือ พี่เรดปัง พี่โฮลวีต พี่เลิฟโรล พี่บัตเตอร์
และมีเจ้าหญิงอีก 1 คน
รวมกันเป็น "ขบวนการอาหารครบหมู่"
โดยนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ให้ความสนใจอย่างมาก
จากการชมการแสดงของพี่ๆจากฟาร์มเฮ้า
แล้วมีความคิดใหม่ๆที่นำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างดี
จากที่สังเกต เด็กๆจะชอบฟังเรื่องราว หรือ เรื่องเล่า
ถ้ายิ่งมีตัวละครที่สามารถจับต้องได้ก็จะยิ่งตั้งใจ

อีกอย่างที่คิดขึ้นได้
ทุกกิจกรรมเหล่านี้ ฉันเองยังไม่มีโอกาส
เป็นสิ่งที่ดีกับเด็กในสมัยนี้
ที่ มีโอกาส ได้รับความรู้ที่สนุกแบบนี้
แต่...มองในมุมกลับกัน
กิจกรรมเหล่านี้กลับแย่งเวลาการเรียนการสอน
ซึ่งแต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
อาจจะไปแทนเวลาเรียนของเด็ก
ทำให้เด็ก พลาดโอกาส ในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)