ฝึกสอนวันที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 17 (วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559)

ทุกอย่างถ้าไม่ลองทำก็จะไม่รู้

วันเวลาหมุนเร็วอย่างไม่มีใครจะสามารถยับยั้งได้เลย ก็สำหรับวันนี้การสอนเด็กนักเรียนก็เป็นไปตามปกติค่ะ วันนี้มีการสอนทั้งสามคาบรวดวันนี้ถือเป็นวันที่เราต้องการสอนแบบต้องมีการแลกเปลี่ยนกับเด็กๆ ที่ว่าใครตั้งใจเรียนก็จะได้ลูกอมไปในบางครั้งต้องมีการเสริมแรงบ้างค่ะเพราะบางครั้งเด็กนักเรียนจะเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่การเสริมแรงนั้นจะต้องมีทั้งแรงทางบวกและแรงทางลบเพื่อให้ได้มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นสำหรับวันนี้ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวันนี้กิจกรรมที่ทำก็สนุกดีค่ะก่ออื่นก็จะมีการให้เล่นนันทนาการก่อน โดยวันนี้มีการให้เล่นเกมสกีบก เด็กๆนักเรียนสนุกกันใหญ่เลยครูก็สนุกไปด้วย และวันนี้มีการให้นักเรียนมีการเข้าเรียนรู้กิจกรรมในแต่ละฐานเพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับผิดชอบในหัวข้อการปฐมพยาบาลแผลน้ำร้อนลวกกับไฟไหม้ว่าเมื่อเราโดนจะรักษาอย่างไร ฐานนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเองมีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้มากๆเพราะโดนมาสองครั้ง การได้ทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ไก้ในชีวิตประจำวันของตนเอง เพราะบางครั้งเราไม่สามรถกำหนดอนาคตได้ว่าตัวเองจะได้รับอุบัติเหตุเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราเรียนรู้และทราบถึงวิธีป้องกันไว้ก่อนก็จะทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเรา


ทุกคนอ่านอย่างตั้งใจ


พร้อมนะคะการแข่งขัน สกีบกบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ ....นางสาวชนิดา สารทองความเห็น (0)