ฝึกสอนวันที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 17 (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559)

เช้าของการเตรียมการสอนสำหรับการนิเทศ จากคุณครูวิชาการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ซึ่งในวันนี้การสอนคิดเสียว่าเป็นการแนะนำการสอนของเราให้ไปในทางที่ดีขึ้น เพราะถ้าไม่มีการนิเทศให้เรารับทราบข้อบกพร่องของเราแล้วละก็การฝึกปฏิบัติการสอนก็จะเปล่าประโยชน์ วันนี้การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ ไม่มีอะไรมากมายก็เมื่อเราสอนตามขั้นตอนก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรมากและการสอนในครั้งนี้เด็กนักเรียนก็มีการให้ความร่วมมือค่ะ

และในช่วงเย็นเมื่อมีการนิเทศรวมก็มีการชี้แนะถึงข้อชี้แนะที่เราควรแก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับในครั้งนี้ครูมีการบอกว่าการสอนมีการพัฒนาขึ้นอาจจะมีการปรับในเรื่องของน้ำเสียงแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของแผนการสอนที่ต้องมีการปรับให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดอีก แล้วสุดท้ายก็มีการฝากในเรื่องของข้อสอบที่จะต้องมีการเตรียมข้อสอบไว้เพื่อที่เด็กนักเรียนจะได้มีการสอบในเดือนหน้า อีกนิดเดียวใกล้จะสำเร็จแล้วงานนี้ต้องสู้ๆอีกนิดเดียวก็จะผ่านพ้นแล้วค่ะ


คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)