160904 - 2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Upward & upwards

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(LDCE) ลงว่าเมื่อสะกด “UPWARD” เป็น Adjective

และสะกด “UPWARDS” เป็น Adverb

(OALD) ลงว่า ใช้เฉพาะใน BrE เป็น Adv. สะกด “UPWARDS”

และใช้โดยเฉพาะใน UsE สะกด “UPWARD”

(DPWE) อธิบายว่า

ใช้ “UPWARD” เป็น Adv. หรือ Adj.

ให้หมายถึง “ไปสู่ จำนวน/ระดับ/สถานที่/ขั้น/ตำแหน่ง ที่สูงกว่า” เช่น

‘The stock market moved upward.’

‘Today, the market is having an upward turn.’

ในประโยคเช่นข้างต้น ไม่ควรใช้แทนด้วย “UPWARDS”


วลี “UPWARD OF” และ “UPWARDS OF” ถือว่าเป็น วลี “มาตรฐาน”

ต่อเมื่อใช้ในความหมายที่ถูกต้องว่า “more than” และ “เกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้” เท่านั้น

ไม่ควรใช้ ทั้งสองวลี ในความหมาย “less than” “about” “almost” หรือ “approximately”

ประโยค “His accident cost him upwards of $500.” หมายความว่า

“เขาต้องจ่ายเงินมากกว่า จำนวนที่ว่านั้น”


(CCD) อธิบายการใช้ “Upwards” และ “Upward”

ใน BrE “ถ้าคุณ เคลื่อนที่ หรือ มอง “upwards” หมายถึง

“คุณเคลื่อนที่ หรือ มอง ไปที่หนึ่ง ที่อยู่ สูงกว่า ที่ที่คุณอยู่”

‘She stretched upwards to the curtain pole.’

‘He had happened to look upwards.’

โดยที่ “upwards” ต้องใช้เป็น ADVERB เสมอ

เมื่อกล่าวถึง UsE ปกติใช้ “UPWARD” แทนที่จะเป็น “UPWARDS”

‘I began to climb upward over the steepest ground.’

รูป “UPWARD” ใช้เป็น Adj. ทั้งใน BrE และ UsE

และ ต้องใช้ “นำหน้า นาม เท่านั้น”

‘A quick upward flick of the arm.’

‘He would steal upward glances at the clock.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

sr
IP: xxx.166.162.103
เขียนเมื่อ 

There is confusion on how to use 'upward' and 'upwards' (also foreward/forewards; toward/towards; onward/onwards; inward/inwards;...) I like

(LDCE) ลงว่าเมื่อสะกด “UPWARD” เป็น Adjective

และสะกด “UPWARDS” เป็น Adverb

It fits the way most people use them.