160904 - 1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unusual & strange

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Unusual Adj.

(LDCE) ให้ความหมาย “UNUSUAL” ว่า

“แตกต่างจาก สิ่งที่เป็น ปกติ หรือ ธรรมดา”

‘It’s unusual for Dave to be late.’

‘It’s not unusual to feel very angry in a situation like this.’

รายการคำพ้องความหมาย กับ “Unusual” เช่น

Strange” “odd” “bizarre” “extraordinary” “exceptional” “remarkable”

ใช้ “unusual” ได้กับ ทั้งความหมายว่า “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”

‘A suit made of unusual material.’

‘An unusual name.’

‘Her response was unusual.’

ใช้ “strange” และ “odd” หมายถึง “unusual” ในแนวทางว่า “คุณไม่อาจเข้าใจ”

บางครั้งใช้ เพื่อแสดง “ความไม่เห็นด้วย หรือไม่ไว้ใจ” บ้างเล็กน้อย

‘A very strange man.’

‘I found his attitude a bit odd.’

ใช้ “bizarre” ให้หมายถึง “มีความ “unusual” เป็นอย่างมาก”

โดยเฉพาะในแนวที่คุณคิดว่า น่าหัวเราะ หรือเหลือเชื่อ

‘A bizarre haircut.’

สามารถใช้ “extraordinary” “เพื่อเห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นด้วย”

“แต่ชี้แนะ ทางเห็นชอบ” เมื่อใช้เกี่ยวกับบุคคล

‘What an extraordinary idea.’ (สามารถชี้แนะ ว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

‘My mother was an extraordinary woman.’ (=น่าประทับใจมาก/มีพรสวรรค์)

ใช้ “exceptional” และ “remarkable” เพื่อให้หมายถึง “ดี/ประทับใจ อย่างมากผิดธรรมดา

‘A waiter of exceptional talent.’

‘A remarkable film.’


(CCD) อธิบายการใช้ “UNUSUAL” และ “STRANGE”

ถ้าต้องการ บอกว่า “บางสิ่งไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไป” ให้ใช้ “unusual” เช่น

‘He had an unusual name.’

‘It is unusual for such a small hotel to have a restaurant.’

ถ้าต้องการ บอกว่า “บางสิ่ง เป็นสิ่งไม่คุ้นเคย” หรือ “ไม่ได้คาดหวัง”

เป็นในแนวที่ทำให้ประหลาดใจ หรอ ไม่สบายใจ หรือกลัว ให้ใช้ “Strange”

‘The strange thing was that she didn’t remember anything about the evening.’

‘It was strange to hear her voice again.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)