160903 - 3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unsettled

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Unsettled Adj.

(LDCE) อธิบาย ความหมาย “UNSETTLED”

ในความหมายเกี่ยวกับ “สถานการณ์”

“เป็นการทำให้ผู้คน รู้สึกไม่แน่ใจ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

‘Difficult and unsettled time.’

‘Britain’s unsettled political scene also worries some investors.’

ในความหมายเกี่ยวกับ “ความรู้สึก”

“รู้สึกเป็นห่วง/โกรธ/หงุดหงิด เล็กน้อย”

‘They all felt restless and unsettled.’

‘A lot of people wake up every day with a sense of being unsettled and disturbed.’

ในความหมายเกี่ยวกับ “การถกเถียง หรือการไม่ลงรอย”

“ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยยังไม่ได้ข้อยุติ”

‘The dispute remains unsettled.’

‘They were in the process of resolving all the unsettled issues.’

ในความหมายเกี่ยวกับ “สภาวะอากาศ”

“มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ในห้วงเวลาสั้นๆ”

‘The weather has been very unsettled.’

‘Despite the unsettled weather, we had a marvelous weekend.’

ในความหมายเกี่ยวกับ “ที่ดิน”

แผ่นดินที่ไม่เคยมีผู้คนอาศัยอยู่มาก่อน”

‘Until very recently Texas was an unsettled frontier.’

ในความหมายเกี่ยวกับ “หนี้สิน”

“หนี้สินหรือค่าใช้จ่าย ที่ยังมิได้ชำระ”

‘An unsettled bill.’

ในความหมายเกี่ยวกับ “ท้อง”

“รู้สึกปั่นป่วน อยากอาเจียน”

‘My stomach’s a bit unsettled after all that rich food.’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)