วันภาษาไทย (30 สิงหาคม 2559)

วันภาษาไทยปีนี้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ได้ฝึกซ้อมการแสดง
ที่เรียกได้ว่าเป็นชุดการแสดง
ที่เด็กๆรอคอยกันมาก

โดยนำละครเรื่อง "พระอภัยมณี"
ซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่
จากตอน "พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร"
มาเป็นการแสดงส่วนฉันได้รับหน้าที่พิธิกร
ควบคุมนักเรียน และเป็นฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแสดงจบลงพร้อมกับเสียงปรบมือ
และรอยยิ้มของเด็กๆ
เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่า
การแสดงของพวกเรา
ประสบความสำเร็จ
บรรลุจุดประสงค์แล้ว

เจอกันใหม่ "วันภาษาไทย" ปีการศึกษาหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)