กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (2)

Science Show กลุ่มที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

"....ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม ฉันมีสิทธิจะรัก
ไม่ผิดใช่ไหม..."


1.เด็กชายธราเทพ สายสุวรรณ เลขที่ 7
2.เด็กชายประมินทร์ กระจ่างลิขิต เลขที่ 9
3.เด็กหญิงซัลมา โตงนุแย เลขที่ 25
4.เด็กหญิงญาดา หงส์นฤทัย เลขที่ 27
5.เด็กหญิงธัญญกุล รามศรี เลขที่ 30

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (0)