๔๔๐. .ใช้ช่องว่าง..ระหว่างชั่วโมงใน DLTV

คราวนี้ ใบไม้ที่เก็บไม่หมด ก็มักจะปลิวเข้าไปในอาคารเรียน บางวัน...มองดูเหมือนว่าโรงเรียนไม่ได้ทำความสะอาดเลย...แต่แท้จริง...ก็ช่วยกันเก็บกวาดกันมาแล้วรอบหนึ่ง..

บันทึกความทรงจำไว้ว่า...ปีการศึกษานี้ ภาคเรียนแรก เป็นฤดูฝน แต่ ฝนตกน้อยมาก ผิดกับภาคอื่นๆ ที่มีฝนตกและน้ำท่วม นี่คือ...ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ...ที่ผิดแผกแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่ในรอบ ๑๐ ปี ปีนี้ ยอมรับเลยว่า หนักสุด คือแล้งที่สุด....

ตั้งแต่ดำนาในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ยังไม่มีวันไหนเลยที่ฝนตกหนัก ปกติ..ในช่วงนี้ น้ำในสระของโรงเรียน ต้องมีน้ำมากพอ แต่ปีนี้ แห้งขอด และปกติ อีกเช่นเดียวกัน ภาคเรียนแรก นักเรียนมักจะไม่ได้เข้าแถวในตอนเช้า เนื่องจากฝนจะตกพรำๆ แต่ปีนี้ เข้าแถวตอนเช้าได้อย่างต่อเนื่อง...ทุกวัน

ทุกปี...เลิกเรียน ๑๕.๓๐ น. มักจะมีฝนตกหนัก นักเรียนต้องเดินทางกลับบ้าน อย่างลำบาก ปีนี้ ชั้น ป.๓ และ ป.๖ ให้เรียนถึง ๑๖.๓๐ น. ยังไม่เห็นมีฝนตกเลย แต่ก็ทำให้ครูและนักเรียนไม่ต้องลำบากใจ ในการเดินทาง...กลับบ้าน

เมื่อฝนไม่ตก..ความแห้งแล้งและฝุ่นละอองเริ่มมาเยือน สังเกตพบว่า ใบไม้เริ่มร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ แต่ผมก็ให้นักเรียนช่วยกันเก็บกวาดในตอนเช้า เป็นปกติเช่นเดียวกัน คือใช้เวลาเพียง ๑๐ – ๑๕ นาที เท่านั้น อาจจะดูไม่เรียบร้อยก็ต้องปล่อยวางบ้าง เด็กมีน้อย เก็บไม่เรียบร้อยก็เป็นเรื่องธรรมดา และต้องใช้เวลาที่เหลือ ก่อนเข้าแถวเชิญธงชาติ จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียน...

คราวนี้ ใบไม้ที่เก็บไม่หมด ก็มักจะปลิวเข้าไปในอาคารเรียน บางวัน...มองดูเหมือนว่าโรงเรียนไม่ได้ทำความสะอาดเลย...แต่แท้จริง...ก็ช่วยกันเก็บกวาดกันมาแล้วรอบหนึ่ง..

วันนี้..ผมสอน ป.๑ – ๒ สองห้องควบเลย สอนเองบ้าง ให้นักเรียนดูทีวีบ้าง ในการนี้ก็พบว่า DLTV จะใช้เวลาถ่ายทอดสด การเรียนการสอน ๕๐ นาที อีก ๑๐ นาที จะมีเสียงดนตรีบรรเลง ในช่วงเวลานี้ นักเรียนจะออกไปเข้าห้องน้ำและดื่มน้ำ

ผมคิดขึ้นมาได้ทันที มีนักเรียนบางคนไม่ได้ไปไหน แต่นั่งรอครูใน DLTV ในชั่วโมงต่อไป หรือวิชาต่อไป..นั่นเอง จึงจะใช้เวลาช่วงที่รอนี้ ให้เป็นประโยชน์ดีกว่า

ผมเลยพานักเรียนไปเก็บใบไม้ ๕ นาที นักเรียนบางคนช่วยแยกขยะ เอาพลาสติกออกจากใบไม้ ช่วยกันเก็บกวาด ไม่นานก็ดูเรียบร้อย เพียงแค่...ใช้ช่องว่างระหว่างชั่วโมงนี่เอง ทั้งยังทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย เปลี่ยนอิริยาบถด้วย ได้เดินออกมานอกห้อง เปลี่ยนบรรยากาศ...จึงนับว่า DLTV เอื้อต่อโรงเรียนขนาดเล็ก...จริงๆ

ชยันต์ เพชรสรีจันทร์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับท่าน ผอ.

-ผมดำนาวันที่ 12 สค. ตั้งแต่วันดำนาจนถึงวันนี้ฝนก็ยังไม่ตกลงมาเลยครับ

-เด็ก ๆ ชอบเรียนรู้นะครับ..