160821-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tubercular & tuberculous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Tubercular & tuberculous

(DPWE) อธิบายว่า

ทั้งสองคำ เป็น Adj. มีความหมายแทนกันได้ ว่า “เกี่ยวกับ หรือเป็นโรค” “Tuberculosis”

คนที่เป็นโรค “Tuberculosis” สามารถเรียกว่า เป็นได้ทั้งสองคำ

โดยที่ส่วนมากเรียกว่า “Tubercular” มากกว่า

พวกหมอ หรือแพทย์ เรียกโรคนี้ ในรูป

“Tuberculous growth in the lungs.” หรือ “tuberculous cells”


(LDCE) อธิบายว่า “Tuberculosis” คือโรคติดต่อร้ายแรง ที่ “affects”

เกิดแก่ ร่างกายได้หลายส่วน โดยเฉพาะที่ ปอด = lungs


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “tuberculosis” ว่า “too-bur-kyuh-loh-sis”

และสำหรับ “tubercular” และ “tuberculous”

ว่า “too-bur-kyuh-ler” และ “too-bur-kyuh-luh s”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)