วันที่ 59 กลับมาเป็นปกติ (11 สิงหาคม 2559)

" สวัสดี เช้าวันที่เป็นเวรหน้าโรงเรียน "

วันนี้เป็นวันที่คณะครูกลับมาจาก ศึกษาดูงาน เป็นวันที่ครูอ่อนล้ากันทุกคน วันนี้ก็เช่นกัน เรามาโรงเรียนค่อนข้างเช้ามาก ๆ คิดว่ายังไม่มีใครมา แพอเดินมาถึงห้อง เจอมดคันไฟ เต็มโต๊ะ จึงจัดการทำลายก่อน แล้วค่อยไปยืนเวรหน้าโรงเรียน หลังจากจัดการมดเสร็จ ไปเซ็นชื่อ แล้วกำลังเดินไปหน้าโรงเรียน แต่ภาพที่เห็นคือ ท่านผู้อำนวยการยืนรับนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียน เราจึงรีบวิ่งไป เพราะกลัวโดนตำหนิ แต่เกินคาด วันนี้ท่านผู้อำนวยการใจดี ไม่ตำหนิ ต่อว่าอะไรเลย และถามว่า ทุกครั้งยืนเวรกลับใคร ท่านก็รอจนโรงเรียนเกือบเข้า

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งไม่ได้เรียนมาหลายชั่วโมงมาก วันนี้ให้นักเรียนทดสอบท้ายบทเรียน และเรียนรู้ในเรื่องของ ธรรมชาติของชีวิตของเรา ซึ่งให้นักเรียนวาดภาพ ธรรมชาติของชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บและตาย พร้อมกับการเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่ให้นักเรียนฟังไปด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)