ก้าวที่ห้าสิบห้า...อบรมธรรมมะกับเด็กแสนซน ( 4 สิงหาคม 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพฤหัสบดี

วันนี้ทางโรงเรียนมีการจัดอบรมธรรมะให้กับเด็กน้อยอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่สาม ที่วัดศรีดอนไชย ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนเลย ใช้ธรรมมะในการอบรมขัดเกลาเด็กซน ๆ แต่ด้วยวัยและความซนของเขาไม่รู้ว่าเด็กน้อยเหล่านี้จะรับรู้ได้หรือไม่

เด็กที่นับถือศาสนาพุทธก็เข้ารับการอบรมฟังพระอาจารย์บรรยายไปแต่ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าวัดไม่ได้ จึงต้องมีครูควบคุมดูแลให้เด็กไปอยู่ในห้องสมุด และหน้าที่นั้นจึงได้รับมอบหมายมาอยู่ที่เรา ดูแลเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในห้องสมุด เด็กยี่สิบกว่าคนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมปีที่สามความหลากหลายได้มารวมกันอยู่ในห้องสมุดจากห้องสมุดที่เงียบ ๆ จึงกลายเป็นห้องสมุดที่วุ่น ๆ เด็กที่ชอบอ่านหนังสือก็นั่งอ่านหนังสือกันดีน่ารัก แต่จะมีพวกที่ซน ๆ ก็แสบเหลือเกินเล่นกันในห้องสมุด คือต้องคอยว่าคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่อย่างนั้นห้องสมุดพังแน่ เมื่อความซนมารวมตัวกันจึงเกิดเหตุการณ์วุ่น ๆ ชวนปวดหัว แต่ก็นั้นแหละเด็ก…
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)