เพลงสรรเสริญฟังทะแม่ง (วิจารณ์ ๒)

อีกตอนที่ฟังทะแม่งคือ

"ปวงประชาเป็นสุขศานติ์ ขอบันดาล ธประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง.."

ถามว่า ประชา มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือ กว่าพระองค์หรือ จึงจะไปดลบันดาลอะไรให้พระองค์ได้

ดังนั้นท่อนนี้ขอปรับมาเป็น

"ปวงประชาเป็นสุขศานติ์ ขอพุทธทรงบันดาล ธประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง.."

พยางค์มากขึ้น แต่การร้องไม่สะดุด ลองดู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โมรอบ ๒ เป็น

"ปวงประชาเป็นสุขศานติ์ ขอคุณพระทรงบันดาล ทรงประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง.."

ร้องดูแล้ว แม้พยางค์เพิ่ม แต่ไม่ขัด อีกทั้งปรับจาก ธ มาเป็น ทรง