เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้ ครู หรือ ผอ. ชอบ/ยอมรับ หรือเปิดใจ จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม

การจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฏาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ในครั้งนี้ เป็นเรื่องราวที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง จนถึงกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดการทำงานร่วมกับครู และ ผู้บริหาร มี ประเด็นสำหรับสะท้อนคิด (ประสบการณ์ตรง) สำหรับตัวเอง คือ

๑. มีครู ผู้บริหาร จำนวนมาก ที่ยังไม่ท้อ และ ค้นหา นวัตกรรมใหม่ๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ?
๒. การพัฒนาควรทำทั้งระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร่วมกับ การสนับสนุนจากหน่วยงานกลาง
๓. อาจเริ่มต้นจากตัวแบบที่ดี (นิยาม : โรงเรียนที่ทำสำเร็จ อดทน แบ่งปัน ปฏิบัติจริง ถึงตัวผู้เรียน บริบทใกล้เคียง)

๔. ต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้ ครู หรือ ผอ. ชอบ/ยอมรับ หรือเปิดใจ จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
๕. ผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นผู้นำองค์กร ด้านวิชาการ และ ให้ ทำให้ครูเกิดความมั่นใจ ในการทำงาน (ผอ.ร.ร.สำคัญที่สุด) และ ผู้บริหาร ต้องรู้สึกว่า เป็นงานของตัวเอง (ไม่ใช่ ของ ศน. หรือ หน่วยงาน อื่น ในการพัฒนา )

๖. "ผู้เรียนเกิดประโยชน์จริงๆ" ครู และ ผู้บริหาร (บางส่วน จะยอมเปลี่ยนเแปลง)

๗. เครือข่าย การเรียนรู้ เกิดจากความรู้สึกที่อยากรวมตัวกันเอง ของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ หรือ เป้าหมายเดียวกัน

๘. เขตพื้นที่การศึกษา ต้องเป็น supporter ที่ดี และ ผู้นำองค์กร เชิงวิชาการ (ไม่ยัดเยียด นโยบาย เนื้อหา)ภาพที่เห็น

- กลุ่มครู และ ผู้บริหาร มีเจตคติ ต่อการ พัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิด ศต.21

- มีการสร้างเครือข่า ครูเพือศิษย์ การรวมตัวของผู้นำ ในการพัฒนา ขับเคลื่อน

- มีการนำไปปฏิบัติที่โรงเรียน


การทำงาน ในลักษณะนี้ ยากจัง ยากมาก .. ตอนนี้ วันนี้ ยังพอได้อยู่ ..ถ้า คาดหวังว่า บทบาทของศึกษานิเทศก์ ต้องเป็นแบบนี้ มันก็งานยาก พอควรคนกลุ่มนี้ ทำแล้วที่โรงเรียน เริ่มต้นแล้ว ..
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาติดตามงานของท่านอาจารย์ครับ เจอครูเพื่อศิษย์ "ต้นเรื่อง" เยอะเลยใช่ไหมครับ