ทำไมโจรอาหรับฆ่าตัวตาย

น่าแปลกจริงๆที่มีเพียงชาว"อาหรับ"ที่นิยมก่อวินาศกรรมแบบฆ่าตัวตายแล้วฆ่าคนอื่นผู้บริสุทธิ์ให้ตายตามไปด้วย แน่นอนว่าพวกนี้นับถือศ.อิสลามดว้ย เพราะยังไม่เคยเห็นอาหรับคริสต์หรือพุทธก่อการแบบนี้เลย...ชนเผ่านี้หากไม่ฆ่าศ.อื่น ก็ค่าศ.เดียวกัน แต่คนละนิกายเช่น สุนิ ชีอะ ก็ฆ่ากันระนาวดว้ยระเบิดพลีชีพ แปลกแท้ๆ ...นักจิตทั่วโลกจะว่าไงเราไม่ทราบแต่สำหรับเราเห็นว่าคนกลุ่มนี้แม้ไม่นับถือศาสนาใด เป็นคนที่มี sensitivity (เวทนา) สูงมาก จนเลยขีดจำกัดของสมอง ชีวิตเลยถูกกำหนดด้วยอารมณ์มากกว่าสมอง แล้วพอมาสมาทานอิสลามก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะอิสลามเน้นศรัทธาเป็นหลัก อันว่าศรัทธานั้น ก็เป็นsubset ของสัญญา นั่นเองโดยมีตัณหาเป็นส่วนผสม...เรื่องนี้ถ้าบริหารจัดการให้ดีเชิงสร้างสรรค์อาจเป็นประโยชน์ต่อโลกมาก คือพวกเขาอาจกลายเป็นนักวิชาการสำคัญของโลกด้วยแรงศรัทธาและเวทนาที่สูงมากกว่าชนเผ่าอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)