<เล่าสู่กันฟัง> กศน.ตำบลโนนข่า  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประชาชนเพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กศน.ตำบลโนนข่า

กศน.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประชาชนเพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลโนนข่า โดยนายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า ประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ณ กศน.ตำบลโนนข่า กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน , นักศึกษา กศน.และประชาชน ในการอบรมครั้งนี้จำนวน 3 หลักสูตร ดีงนี้

1. หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟน

3. หลักสูตรการสื่อสารออนไลน์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า แนะนำคณะวิทยากร


น.ส.สุนืสา ดงอานนท์ วิทยากร ครู ข (ครู ศรช.กศน.ต.โสกนกเต็น )


น.ส.สุกัญญาปากดี วิทยากร ครู ค ( ครู ศรช.กศน.ต.หนองแวงแวงโสกพระ )


น.ส.โสภิตา ศรีโคตร วิทยากร ครู ค ( ครู ศรช.กศน.ต.โจดหนองแก )


น.ส.เสาวนนทฺ์ ดารา วิทยากร ครู ค ( ครู ศรช. กศน.ต.โสกนกเต็น )


น.ส.ระพีภรณ์ สันเพ็ชร วิทยากร ครู ค ( ครู ศรช.กศน.ต.เมืองพล )


นายสุพีฒน์ ศรีสุภะ วิทยากร ครู ค ( ครู ศรช.กศน.ต.โนนข่า )


น.ส.สุดารัตน์ เหล่าหมั้น วิทยากร ครู ค ( ครู ศรช.กศน.ต.เก่างิ้ว )


นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ วิทยากร ครู ง ( หน.ครู กศน.ต.โนนข่า )


น.ส.กรธิดา สงจันทร์ วิทยากร ครู ง ( ครู กศน.ทต.เมืองเมืองพล )


นางศศิธร หวังมะโน วิทยากร ครู ง ( ครู ศรช.กศน.ต.เก่างิ้ว )


นายวิทยา พลโฮม วิทยากร ครู ง (ครู ศรช.กศน.ต.หนองแวงโสกพระ )


นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ วิทยากร ครู ง ( ครู ศรช.กศน.ต.โนนข่า )


นายประเสริฐ เลิกนอก ส.อบต.ม.2 วิทยากรครู ง ทดสอบบทเรียนปฏิบัติจริง


จุดลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

611565

เขียน

31 Jul 2016 @ 13:04
()

แก้ไข

31 Jul 2016 @ 15:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก