160728-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Thoroughbred & purebred

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Thoroughbred & Purebred


Dictionary.com สะกดคำอ่านว่า “ thur-oh-bred, -uh-bred” หรือ “thuhr-“


(DPWE) อธิบายว่า สามารถใช้ “THOROUGHBRED” และ “PUREBRED”

เป็นได้ทั้ง นาม และ Adj.

หมายถึง “สัตว์เลี้ยง ที่มีสายพันธ์แท้ ไม่มีการผสม”

โดยที่ “thoroughbred” เป็นคำที่ ใช้มากกับ “ม้า”

ส่วน “PEDIGREE” เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น เพื่อแสดงเพิ่มเติมว่า

“ไม่เพียงแต่สายพันธ์เดียวแท้จริง” หากยังมี “เอกสารข้อความยืนยัน” ความจริงนั้นด้วย


(RHWD) อธิบายคำพ้องความหมาย กับ “pedigree” คือ “genealogy”

โดย “Pedigree” เป็น “table” หรือ “chart”

“เก็บบันทึกเส้นทางของบรรพบุรุษ ไม่ว่าของ มนุษย์ หรือ (ส่วนมาก) สัตว์”

เช่น ม้า ปศุสัตว์ และสุนัข เพื่อแสดงถึง ระดับคุณภาพของตัวนั้นๆ”

ส่วน “genealogy” เป็น เรื่องราวการสืบสกลของบุคคลหรือครอบครัว จากบรรพบุรุษ

เรียกอีกชื่อว่า “Family tree”


โดยที่ (CED) อธิบายว่า “thoroughbred”

เป็น “Breeds” (สายพันธ์) ของ ม้า ที่สามารถสืบย้อนบรรพบุรุษว่า

แม่พันธ์ (mares) เป็น ม้า ของ อังกฤษ และ พ่อพันธ์ (sires) เป็นม้าของ อาหรับ

ส่วนมากเป็น ม้าแข่ง


(DPWE) อธิบาย เมื่อใช้ “thoroughbred” เป็น Adj. และให้ หมายถึง คน

เป็นการแสดงนัย หมายถึง “เป็นผู้ “of good breeding””

ซึ่งแปลความให้หมายถึง เป็นคน “polite” “courteous” “refined” และ “well trained.”

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)