บุญของมนุษย์ ๕ (นิกายถาง)

บุญของมนุษย์ ๕ (นิกายถาง)

๑.การได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๒.การมีครอบครัวและญาติมิตรที่ดี

๓.การมีรายได้พอเลี้ยงตน

๔.การมีสุขภาพดี ไม่ตายก่อนวัยอันควร

๖.การได้เสวนากับนักปราชญ์

What else do you want?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)