ถ้าไม่มีตัวตนแล้วใครล่ะเสวยผลนิพพาน (นิพพานคืออะไร ๔)

จิตขาวพ้นอัตตา (นิพพานคืออะไร ๓)

พพจ.สอนเรื่องนิพพาน แต่มีคำอธิบายลักษณะของนิพพานน้อยมากหรือโดยอ้อมไม่โดยตรง ตกมาถึงหลวงพ่อเงื่อม ๒๕๐๐ ปีต่อมาทำให้เราได้ความกระจ่างมากขึ้นโข ท่านมักจะอธิบายแบบง่ายๆ หลากหลาย แต่แบบยากๆ ท่านก็พยายามทำอยู่เหมือนกันนะ เช่น อตัมมยตา .

.

พวกแขกเขาล้อศาสนาพุทธเสมอว่า If there is no Self who attains the Enlightenment? เราได้เขียนโพสต์โต้ไว้ใน gtn บ้างแล้ว วันนี้จะลองอีกสัก shot

.

จิตที่เข้านิพพานแล้วหมดความยึดว่ามีตัวตนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีใครได้รับผลแห่งนิพพาน มันเป็นแต่เพียงปรากฎการณ์ธรรมชาติ คียเวิร์ดคือ “หมดความยึด” หาใช่ว่าตัวตนมันไม่มีอยู่ มันมีอยู่แต่เราไม่ยึดว่ามันมี เข้าใจไหม มันเลยไม่มีใครได้เสวยผล มีแต่จิตบริสุทธิ์ที่ไร้ความยึดมั่นแล้วเท่านั้น มันเป็นไปโดยกลไกธรรมชาติ ไม่ต้องไปยึดว่าเราได้นิพพาน มันได้เอง ฟรี เหมือนปลาติดอยู่ในกระชัง เมื่อดิ้นหรือโดดหลุดออกไปได้ก็ว่ายน้ำทะเลใหญ่ ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม

พวกธรรมกายหลงผิดคิดว่าเป็นตัวตนเพราะไม่เข้าใจความแยบยลของอุปมาแห่งการใช้ภาษา ท่านต้องการสื่อว่าไม่ได้หายไปไหนนะยังมีธรรมอยู่ เรียกเสียว่าธรรมกายก็ได้ แต่เป็นกายแห่งจิตที่ไร้แล้วซึ่งความยึดมั่นในตัวตนนั่นเอง พอธรรมกายไปยึดว่าเป็นอัตตา ตัวตนก็กลับมา กลายไปเป็นพราหมณ์ (ที่พพจ.ทรงดิ้นหนีหลุดออกมาแล้ว) แบบว่าปลาว่ายถอยหลังเข้ากระชัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

Pradit
IP: xxx.158.165.98
เขียนเมื่อ 

นิพพาน เป็นสภาวะรูปนามดับ จึงไม่มีเขาไม่มีเรา มีสภาพเที่ยง