สัญญาดำคือตัณหา

เพิ่งปิ๊งตะกี้ว่า ตัณหาเจ้าตัวร้ายนี้น่าจัดเป็นสัญญา แต่เป็นสัญญาดำ เขาจะทำงานร่วมกับสังขารปรุงแต่งกิเลสต่างๆให้เกิดขึ้นได้มากทั้งรักโลภหลง พอตายแล้วสังขาร(สมอง)ไม่เหลือ มีสัญญากับจิตนี่แหละลอยล่องไป ถ้าสัญญายังไม่ขาวบริสุทธิ์ก็จะยังมาเกิดใหม่อีก แต่ถ้าสัญญาขาวบริสุทธิก็ไม่"อยากมา"เกิดใหม่ เสวยสุขนิรันดร์ดีกว่า ..นี่แหละพวกมหายานเขาจึงว่าพวกอรหันต์ตัดช่องน้อยแต่พอตน เขาจึงขอสงวนสัญญาดำไว้ ๑/๙๙ เพื่อมาเกิดใหม่อีกตามหลักการของพระโพธิสัตว์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)