ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านโคก หมู่4 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากคำบอกเล่าของคนในชุมชนเล่าว่า เมื่อร้อยปีก่อนสถานที่ตรงนี้เป็นที่ราบสูง(คนอีสาน เรียกว่าโคก) สถานที่แห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ มีสัตว์ป่ามากมาย และไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แต่เมื่อหมู่บ้านดงหนองหินซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เกิดโรคระบาดขึ้นมีชาวบ้านเสียชีวิตและมีสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านดงหนองหินจึงได้อพยพขึ้นมาอยู่บริเวณที่ราบสูงซึ่งอยู่ใกล้กันประมาณ 3 กิโลเมตร และสถานที่ที่ชาวบ้านดงหนองหินย้ายมาอยู่ก็คือบ้านโคกในปัจจุบัน ซึ่งคำว่าโคกเป็นภาษาอีสานที่หมายถึงที่ราบสูงนั่นเอง และในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านดงหนองหินได้กลายเป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านในปัจจุบันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกกิจกรรมรายวิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (0)