งานอิสระกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดกองกิจการนิสิต

งานอิสระ กิจกรรมจิตอาสาวันที่15กรกฎาคม2559

กิจกรรมที่ทำคือทำความสะอาดกองกิจการนิสิตเช่น เช็ดก้าอี้ กวาดบริเวณ ยกของเล็กๆน้อยๆ เก็บขยะรอบบริเวณ รู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆหลังจากที่ปิดคอร์สการเรียนไปแล้ว ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างและได้ศึกษาจากการปฏิบัติจริง การทำงานอย่างจริงจังและการทำงาน

ที่ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับแต่ทำงานอย่างเต็มที่ การทำประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่านึกถึงประโยชน์ส่วนตนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมจิตอาสา โครงการรวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (0)