เชิญชมรายการย้อนหลัง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศคืนวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญชมรายการย้อนหลัง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศคืนวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญร่วมแสดงความเห็น ทั้งติ ชม และข้อแนะนำต่างๆได้เต็มที่ครับ ผู้ดำเนินรายการจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข หรือท่านต้องการให้ผู้ดำเนินรายการนำเรื่องที่ท่านสนใจมาเสวนาในรายการ โปรดแจ้งได้เลยครับ สิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขอรับไว้และจะปรับปรุ่งแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้น
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
14 กรกฎาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ต้องขอประทานโทษผู้ที่รับชมรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศวันที่ 13 กรกฎาคม ด้วยครับ ที่ผมและ ดร.แสน นำหนังสือมาอ่านให้ท่านฟัง เนื่องจากเห็นว่าหนังสือที่ได้นำมาอ่านเป็นหนังสือที่เรียบเรียงไว้ดีมาก มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจและควรเรียนรู้อย่างยิ่ง จึงอยากนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมรับทราบเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในสติปัญญาความรอบรู้และเฉลียวฉลาดของคนไทยยุคก่อน ว่าเราเป็นชาติหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆไม่ด้อยกว่าใครในโลก ถึงแม้นปัจจุบันผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถเพียงแต่เราจะต้องมีการปรับทัศนคติ และเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม จากการแข่งขันชิงดีชิงเด่น เอาเปรียบและเห็นแก่ตัวเองและพวกพ้องจนไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ขาดคุณธรรม และจริยธรรม หันมาร่วมมือกัน รักและสามัคคีไม่แบ่งแยก มองผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว อย่างไรก็ตามหลังจากผมชมรายการย้อนหลังแล้วจึงเห็นว่า การดำเนินรายการดังกล่าว ไม่เหมาะสมที่จะมานั่งอ่านเรื่องราวจากหนังสือให้ท่านผู้ชมฟัง ถึงแม้นจะมีเจตนาดี แต่ก็ไม่ควรทำ ผมยอมรับในความผิดพลาดครั้งนี้ และจะต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อพัฒนารายการให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชม ผมมีเจตนาให้รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เป็นรายการสะท้อนความจริงให้ท่านผู้ชมได้รับชม และคิดตาม ผมไม่เสียใจที่ดำเนินรายการโดยมีข้อบกพร่อง เนื่องจากผมต้องการให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ตามไปกับผม ให้ทราบว่าไม่มีใครที่ทำทุกอย่างถูกต้องและประสบผลสำเร็จทุกครั้ง ทุกคนจะต้องประสบกับความผิดพลาด และอุปสรรคมาก่อน ทั้งนั้นก่อนที่จะพบความสำเร็จ ต้องการให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของรายการ เพื่อนำสิ่งที่เห็นนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

15 กรกฎาคม 2559

0818150908
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 

งดงา

Metha
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 

งาม*