การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

ในกลุ่มเราได้ไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญคือเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ทั้งยังเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ตระหนักถึงอนาคตของตนเองและประเทศชาติ รวมทั้งเด็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ได้มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อได้มีการพัฒนาการในทุกๆด้านสำหรับเตรียมความพร้อมในการที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพของสังคม


การทำกิจกรมมร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อนบางคนพูดไม่เก่ง อยู่กับสังคมไม่ได้ ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่รู้จักคำว่าส่วนรวม ก็มีเรื่องกิจกรรมเนี่ยแหละค่ะ ที่ทำให้เราปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนอื่น รู้จักเสียสละ กิจกรรมในมหาลัยมีเยอะแยะค่ะ การทำกิจกรรมจะให้เราได้ประสบการณ์ และได้รู้อะไรที่คนที่เรียนอย่างเดียวไม่มีทางได้รู้ กิจกรรมสอนให้ทำงานร่วมกับผู้อื่น สอนให้เราสามัคคี สอนให้เราเจอปัญหา สอนให้เราแก้ปัญหา สอนให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ พอกิจกรรมจบแต่มิตรภาพของพวกเราในกลุ่มไม่จบคะ เราจะจดจำไว้ตลอดไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เรื่องอื่นๆความเห็น (0)