จิตอาสาบริจาคเลือด

“จิตอาสา”

อีกหนึ่งกิจกรรมอาสาที่ทำได้คือ การไปช่วยงานการบริจาคเลือด โดยงานจัดขึ้นในวันที่8 ก.ค. 2559 กองกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต"ให้เลือด ให้ชีวิต" ณ อาคารบริการนิสิต โดยดิฉันตั้งใจจะไปช่วยงานโดยนัดกับเพื่อน โดยเพื่อนบางคนก็ตั้งใจจะไปให้บริจาคเลือด เราได้ไปช่วยจัดสถานที่ก่อนเวลาประมาณ 08.30 น. ซึ่งพี่ๆพยาบาล พี่ผู้ช่วยพยาบาล ทุกคนช่วยกันจัดแบ่งหน้าที่ของตนเองไป ดิฉันเองได้ช่วยจัดของต่างๆ พอจัดสถานที่เสร็จเวลาประมาณ 09.00 น. ก็เริ่มมีนิสิตบุคคล ทั่วไป ทยอยมาให้บริจาค ดิฉันมีหน้าที่ช่วยติดพลาสเตอรให้กับผู้บริจาคเสร็จ แล้วพามานั่งพัก โดยจัดขนม ของว่าง มาไว้ให้แต่ละคน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ตระหนักถึงความเสียสละ เลือดถุงหนึ่งสามารถช่วยเหลืออีกชีวิตได้ ทำให้รู้จักการแบ่งหน้าที่ร่วมกับคนอื่น ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกอย่างหนึ่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วันนี้นิสิต ได้บริจาคเลือดไหมครับ