อาคารพละมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“สถานที่สำคัญในมหาลัย อาคารพละ”

อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานที่พระราชทานประริญญาบัตรแก่นิสิต ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน นับว่าเป็นความโชคดีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรแล้วยังใช้จัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น พิธีไหว้ครู รับน้อง ปฐมนิเทศ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย สถานที่ในการเรียนการสอน จัดตั้งเป็นชมรม และกิจกรรมทุกอย่างที่ใช้พื้นที่มากก็จะถูกจัดขึ้นที่อาคารพละศึกษา นับว่าอาคารพละศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้รอบๆอาคารพละยังมีที่ว่างเหมาะแก่การเล่นกีฬาง่าย เช่น แบตมิวตัน การวิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ๆนิสิตมานั่งเล่นผักผ่อนหย่อนใจ ที่ให้อากาศดีมากเลย ทำให้เราสดชื่น เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและช่วยกันดีแลเพื่อผลประโชยน์ของตนเองและส่วนรวมที่เราจะใช้ร่วมกันดังนั้นอาคารพละมิใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสมบัตรของพวกเราทุกคน


อ้างอิง https://sites.google.com/site/saksan3031/4-kar-dei...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยความเห็น (0)