กูลูกเอกไทย

กูลูกเอกไทย


ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นมีหลากหลายคณะ แต่ละคณะก็มีสถานที่สำคัญๆเหมือนกัน อย่างเช่นคณะของดิฉัน คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลายๆคนคงจะเคยเดินผ่านบ้างหรือเคยมาเรียนบ้าง แต่อาจจะไม่เคยสังเกตเห็นรูปปั้นของสุนทรภู่กวีเอกของโลกที่ตั้งอยู่หน้าคณะถ้าเดินเข้ามาจะอยู่ฝั่งขวามือ โดยเฉพาะสาขาที่ดิฉันเรียนคือสาขาภาษาไทยที่จะนับถือสุนทรภู่ให้เป็นบิดาแห่งบทกวี ทางคณะจะจัดพิธีบวงสรวงรูปปั้น สุนทรภู่ทุกปีเพื่อทำความเคารพแก่ท่าน และในวันสุนทรภู่ของทุกๆปีทางสาขาวิชาภาษาไทยจะจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งการประกวดการแต่งกายพระนางในวรรณคดี แข่งขันแต่งกลอน ฯลฯ ไม่เพียงเท่านั้นในด้านการเรียนการสอนก็ยังมีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับสุนทรภู่โดยตรงคือ รายวิชาวรรณกรรมสุนทรภู่ และถ้าเรียนมาในระดับชั้นที่สูงขึ้นก็จะได้เรียนการแต่งกลอนคือรายวิชา การประพันธ์ร้อยกรอง การเรียนในรายวิชานี้จะมีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า "กวีในสวน" เป็นการแต่งกายตามวรรณคดีในเรื่องต่างๆ มีการแสดงตามเรื่องที่เลือกมา มีการแข่งขันแต่งกลอนเพื่อเข้าประกวดรับรางวัล กิจกรรมนี้ทุกคนจะทุ่มเทมากเพื่อที่จะให้งานออกมาดีและสำเร็จลุล่วง และในบางครั้งที่นิสิตเอกไทยจะสอบกลางภาคหรือปลายภาคก็จะชอบมา กราบไหว้ขอให้ท่านช่วยให้ผลการสอบออกมาดีทุกครั้ง นี่ก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับนิสิตเอกภาษาไทยทุกคน ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พึ่งมีโอกาสได้เล่า ..ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วพลอยให้คิดถึงเมื่อครั้งใส่เสื้อเอกสีม่วง ข้างหลังสกรีน "กูลูกเอกไทย" หรืออะไรทำนองนี้แหละ 55