ตำนานหมู่บ้าน หม่ 3-4 บ้านพันขาง ตำบลนางาม อำเภอเสลภูิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว มีครอบครัวของนายวงศ์และมีครอบครัวของนายเพีย ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นคนมาจากไหนได้นำช้างมาเลี้ยง ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน เห็นว่าสภาพพื้นที่ในปัจจุบันนี้ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำมาหากินและตั้งบ้านเรือน เพราะมีหนองพันขางและลำน้ำชีไหลผ่าน จึงได้ตั้งรกราก สร้างบ้านเรือนอยู่ที่นี้เป็นการถาวร ต่อมาได้มีชาวบ้านจากถิ่นอื่นอพยพมาตั้ง จนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดังนี้

บ้านพันขางหมู่ที่ 3

1. นายทอง ระหา

2. นายเส็ง ชื่นชม

3. นายทอง ปฏิพันธ์

4. นายสิลา จันทไทย

5. นายบู่ โพธิ์ศรี

6. นายล้ำ โพธิ์ศรี

7. นายไสว ปฏิพันธ์

8. นายไพบูลย์ ระหา

9. นายสำราญ วรรณพรม ( ผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน )

บ้านพันขางหมู่ 4

1. นายจารย์ผา ชื่นชม

2. นายจวง จันทไทย

3. นายตาล ชื่นชม

4. นายสุนทร ระหา

5. นายสำรอง ไชยธงรัตน์

6. นายชาญยุทธ ไชยธงรัตน์ ( ผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน )

ข้อมูลทั่วไป

บ้านพันขางหมู่ที่ 3-4 ตำบลนางาม ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอเสลภูมิ ห่างจากอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อตังนี้ ทิศเหนือจดเขตบ้านขวาว ตำบลขวาว ทิศใต้จดเขตบ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม ทิศตะวันออกจดเขตเขตบ้านทรายมูล ตำบลขวาว ทิศตะวันออกจดเขตบ้านโนนโพธิ์ ตำบลางามที่มาภาพ : http://www.instantstreetview.com/@15.914946,103.97...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นิสิตลองเล่าเรื่องสถานที่สำคัญๆ ในหมู่บ้านเพ่ิมเติมหน่อยสิครับ รวมถึงประเพณี หรือเหตุการณ์ที่ยังอย่ในความทรงจำของนิสิต

หรือจุดอ่อน จุดแข็งของหมู่บ้าน